Våre psykologer

Les mer om våre psykologer.

Anders Dovran

Psykologspesialist/PhD

Anders Dovran

Anders er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi. Han har lang erfaring med ungdom med rusvansker, og har tidligere jobbet ved Avd. for rusmedisin i Bergen, Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet sykehus og RVTS Sør. Anders har forskerkompetanse og jobber i dag som forskningsansvarlig ved Stine Sofie Senteret i Grimstad. Anders tar i mot pasienter to kvelder i uka.

Stian Tobiassen

Psykologspesialist

Stian Tobiassen

Stian er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring fra blant annet Kreftforeningen, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet og Sørlandet Sykehus. Han har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser, og har en spesiell interesse for temaene traumer, sorg og livskriser. Til daglig jobber han som psykolog og fagutviklings-ansvarlig ved Stine Sofie Senteret i Grimstad. Stian tar i mot pasienter to kvelder i uka.

Eva J. Tungesvik

Psykologspesialist

Eva J. Tungesvik

Eva er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, blant annet ved allmenpoliklinikk og avdeling for spiseforstyrrelser ved Sørlandet Sykehus. Hun har også arbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Eva har spesialkompetanse innen traumefeltet og anvender blant annet EMDR, kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokuserte metoder. Eva tar i mot pasienter på dagtid, fire dager i uka.

Bjørn Martinsen

Psykologspesialist

Bjørn Martinsen

Bjørn er spesialist i klinisk psykologi og psykoterapi og har i over 40 år arbeidet med behandling i offentlig skole- og helsevesen. Han har vært leder av skolepsykologisk kontor, arbeidet med barn og unges psykiske helse og har omfattende erfaring med voksne klienter med ulike psykiske helseplager. I mange år var han sjefspsykolog ved Sørlandet sykehus, DPS Aust-Agder, og ledet der en allmenpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Bjørn tar i mot pasienter på dagtid, tre dager i uka.

Karoline Lindahl

Psykologspesialist

Karoline Lindahl

Karoline er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har arbeidet med utredning og behandling av barn, ungdom og voksne. Karoline anvender emosjonsfokusert terapi i veiledningen til foreldre som har barn med reguleringsvansker og andre utfordringer. Hun er sertifisert i trygghetssirkelen (COS), tuning in to kids (TIK), emosjonsfokusert foreldreveiledning og MIM. Karoline jobber til daglig som psykolog på Stine Sofie Senteret i Grimstad, og tar i mot pasienter `en kveld i uka.

Synne Holdhus

Psykolog i spesialisering

Synne Holdhus

Synne er under spesialisering i arbeidspsykologi, og har erfaring fra BUP, DPS og akutt-team i det offentlige, samt privat klinikk. Hun bruker hovedsakelig kognitiv terapi, der man identifiserer og jobber med uheldige forsvarsmekanismer og tankemønstre. Hun anvender også mye psykoedukasjon, slik at klienten skal forstå hvordan og hvorfor man tenker som man gjør. Et mål med terapien hos Synne er at pasienten skal bli bedre kjent med deg selv, slik at behovet for senere behandling reduseres. Synne tar i mot pasienter annenhver torsdag- og fredag.

André Sørensen

Psykologspesialist

André Sørensen

André har jobbet som psykolog siden 2003 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har bred erfaring fra både offentlig psykisk helsevern og privatpraksis gjennom flere år og har jobbet med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser, stress og livskriser, konflikter og endringsprosesser. I tillegg har han lang erfaring med sakkyndige utredninger i ulike sivile og rettslige sammenhenger. Samtaler og behandling tilpasses ditt behov og din situasjon, og foregår på kveldstid etter nærmere avtale...

Andreas Bøhler

Psykologspesialist

Andreas Bøhler

Andreas er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har over 10 års erfaring fra offentlig helsevern ved Oslo Hospital, Lovisenberg Sykehus og Sørlandet sykehus. Han er tidligere psykologfaglig rådgiver for ledelsen ved DPS Østre Agder. Andreas har solid og variert terapeutisk bakgrunn, med blant annet fireårig videreutdanning i psykodynamisk korttidsterapi ved Norsk Institutt for ISTDP og kurs i traumebehandling ved EMDR Norge. Han tilbyr utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske vansker, samt veiledning av psykologer. Andreas tar imot pasienter på dagtid tre dager i uka.