Psykologspesialistene på Sørlandet

Psykologtjenesten holder til i Grimstad, men tilbyr helsehjelp til pasienter over hele landet. Vi har kort ventetid og du trenger ikke henvisning for å få time hos oss.

Speare helse er Norges største private poliklinikk med mer enn 400 behandlere. Psykologtjenesten er avdelingskontor for Speare på Sørlandet. Vi tar imot ungdom, voksne, par og familier. All behandling bygger på anerkjente og godt dokumenterte behandlingsmetoder.

Anders Dovran
Stian Tobiassen
Eva J. Tungesvik
Bjørn Martinsen
Karoline Lindahl
Heidi Lauenborg Lundemo
André Sørensen
Andreas Bøhler

Ved Psykologtjenesten jobber det i dag åtte psykologer fast, de fleste spesialister innenfor ulike grener av psykologfaget.